You are here: Home / Ngôi nhà bình đẳng của tôi / tu_ilo_org

Views

  • State: Published

tu_ilo_org

by IDWFED published Aug 31, 2017 05:22 PM
  • Tôi sẽ bảo đảm tiền lương công bằng được trả cho người giúp việc gia đình trong nhà của tôi (ít nhất là mức lương tối thiểu) và họ có thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý
  • Tôi sẽ đàm phán các điều khoản và điều kiện làm việc với bất kỳ người giúp việc gia đình nào trong nhà của tôi, bảo đảm một sự hiểu biết lẫn nhau thông qua một thỏa thuận bằng văn bản.
  • Tôi sẽ đảm bảo rằng người giúp việc gia đình trong nhà tôi có quyền được tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe tốt
  • Tôi sẽ tích cực đảm bảo một môi trường làm không lạm dụng, quấy rối và bạo lực
  • Tôi sẽ đảm bảo rằng người giúp việc gia đình trong nhà của tôi được hưởng điều kiện sống tốt và một phòng ngủ an toàn, an ninh và riêng tư
  • Tôi sẽ đảm bảo rằng người giúp việc gia đình trong nhà tôi có thể dành thời gian rảnh rỗi của họ ở bất cứ nơi nào và như thế nào là do họ chọn
First Name: Tu
Last Name: Tran Thanh
I am... -----
Country: Viet Nam