You are here: Home / Mitt rättvisa hem

Make the Commitment


Jag förbinder mig att upprätthålla de normer som står angivna i Konvention nr 189, samt att skydda och främja hushållsarbetares rättigheter i mitt hem och samhälle, genom att vidta följande åtgärder:

Pledge Form

Enter the word