You are here: Home / Updates / Sweden: Union to Union supports to the campaign of My Fair Home on June 16
Sweden: Union to Union supports to the campaign of My Fair Home on June 16

Sweden: Union to Union supports to the campaign of My Fair Home on June 16

Comments
by IDWFED published Jun 16, 2016 12:00 AM
Contributors: Union to Union
Union to Union shows support to the campaign of MY FAIR HOME on the International Domestic Workers' Day June 16!

Details

SWEDEN -

Union to Union shows support to the campaign of MY FAIR HOME on the International Domestic Workers' Day June 16 by uploading a photo to Facebook & Twitter!

Join the "My Fair Home" and make your commitment TODAY!

http://www.idwfed.org/myfairhome

Idag är det International Domestic Workers Day - hushållsanställdas dag! Union to Union stöttar International Domestic Workers Federation's kampanj My Fair Home - Mitt Rättvisa hem. Gör det du med!

"Vi vann vägen till vår frihet"

Det var efter år av fackligt fotarbete, där tusentals hushållsanställda organiserat sig, som ILO i juni 2011 antog konventionen 189 om hushållsanställdas rättigheter. Sedan dess har 22 länder ratificerat konventionen, som lett till stora förbättringar för världens hushållsanställda.

– Det vi vann 2011 var vägen till vår frihet. Låt oss fortsätta att kämpa och kampanja för våra rättigheter, säger Myrtle Witbooi, ordförande för International Domestic Workers Federation (IDWF).

IDWF, som stöttas av det globala facket IUF, initierade förra året kampanjen My Fair Home tillsammans med FN:s arbetslivsorgan ILO. Syftet var att globalt öka stödet för konvention 189 genom att uppmana människor att personligen ta ställning för dess innehåll. I år, med anledning av femårsjubileet, kommer IDWF ta kampanjen ett steg längre genom att också rikta sig till de hushållanställdas arbetsgivare.

– Den 16 juni uppmanar vi arbetsgivare att stödja hushållsanställdas rättigheter i deras hem genom att skriva under My Fair Home:s löfte. Genom att skriva under löftet förbinder sig arbetsgivare att upprätthålla rättigheterna för de som arbetar i deras hem,  säger Elizabeth Tang, IDWF:s generalsekreterare.

Även världsfacket ITUC driver arbete för hushållsanställdas rättigheter i samarbete med IDWF, bland annat genom kampanjen 12 by 12.

- Vi uppmanar alla regeringar att ratificera ILO: s konvention 189, säger Sharan Burrow, ITUC:s generalsekreterare.

Genom Union to Union stöttar svenska förbunden Kommunal, Livs och HRF det globala facket IUF:s regionala kvinnoprojekt i 16 afrikanska länder, som bland annat fokuserar på hushållsanställdas rättigheter.

Source: http://www.idwfed.org/myfairhome

Story Type: News

Filed under: ,
blog comments powered by Disqus