You are here: Home / Updates / Netherlands: A Call from Domestic Workers to against criminalization of the undocumented migrants
Netherlands: A Call from Domestic Workers to against criminalization of the undocumented migrants

Netherlands: A Call from Domestic Workers to against criminalization of the undocumented migrants

Comments
by IDWFED published Apr 19, 2013 12:00 AM
Domestic workers in the Netherlands are now calling an action to against the criminalization of the undocumented migrants in the Netherlands. Support their movement and sign the petition today.

Details

NETHERLANDS -

Read the original article in full: A Call from Domestic Workers Netherlands | Imwu Netherlands

Domestic workers in the Netherlands are now calling an action to against the criminalization of the undocumented migrants in the Netherlands.

Support their movement and sign the petition today:

A CALL FROM DOMESTIC WORKERS NETHERLANDS

We, the domestic workers in the Netherlands, urgently call on you to speak out with us and others against the proposed law to criminalize the undocumented migrants in the Netherlands.

It is a reality that domestic work is one of the sectors in the Netherlands which most of the work is being done by undocumented workers. The huge contribution of these workers to the society and national economy of the Netherlands has not been recognized formally by the government up to the present. In light of this, we decided to unite as a movement to make an end to disrespect to our labour and human rights. Our rights are continuously violated as we work underpaid, without insurance, without social security, and holidays. Worst, the proposed criminalization of the undocumented will only make the most vulnerable workers more vulnerable to exploitation and abuses of their rights. Surely it will only bring more inhuman treatments and injustice in the society.

Therefore, we urgently call on you, our fellow workers, to speak out and support the movement against the criminalization of the undocumented migrants in the Netherlands. You can sign this petition : http://www.geenstrafbaarstelling.nl/nl/site/home and this one: http://www.sanderterphuis.nl/zeg-nee-tegen-het-oppakken-en-opsluiten-van-illegalen/.

Or find your ways! Geen Mens is ilegaal!

EEN OPROEP VAN HUISHOUDELIJK WERKERS IN NEDERLAND

Wij, huishoudelijk werkers in Nederland, doen een dringend beroep op u om u samen met ons en anderen uit te spreken tegen het voorstel tot criminalisering van ongedocumenteerde migranten in Nederland.

Het is een realiteit dat huishoudelijk werk één van de sectoren is in Nederland waar veel werk wordt verricht door werknemers zonder papieren. De grote bijdrage van deze werknemers aan de samenleving en de nationale economie van Nederland krijgt tot op de dag van vandaag geen formele erkenning door de overheid. Daarom hebben we besloten om ons te verenigen in een beweging om een einde te maken aan het gebrek aan respect voor onze arbeids- en mensenrechten. Want deze rechten worden voortdurend geschonden in onderbetaald werk, zonder verzekering, sociale zekerheid en vakantie. De voorgestelde strafbaarstelling van mensen zonder papieren zal de meest kwetsbare werknemers nog kwetsbaarder maken voor uitbuiting en misbruik van hun rechten. Het zal zeker alleen maar meer inhumane behandeling en onrecht in de samenleving brengen.

Daarom doen we een dringend beroep op u, onze collega's in de vakbond, om u uit te spreken en om de beweging te ondersteunen tegen de criminalisering van ongedocumenteerde migranten in Nederland. U kunt daartoe deze petities ondertekenen: http://www.geenstrafbaarstelling.nl/nl/site/home en http://www.sanderterphuis.nl/zeg-nee-tegen-het-oppakken-en-opsluiten-van-illegalen/.

of uw eigen manier vinden om uw stem te laten horen. Geen Mens is ilegaal!


Photo: Imwu Netherlands

Source: Imwu Netherlands

Story Type: Update

blog comments powered by Disqus