You are here: Home / Updates / Hong Kong: Domestic workers of all countries unite
Hong Kong: Domestic workers of all countries unite

Hong Kong: Domestic workers of all countries unite

Comments
by IDWFED published Jan 23, 2015 12:00 AM
The first Filipino domestic workers came to Hong Kong in the mid-1970s, says Elizabeth Tang, legendary democracy activist. Elizabeth Tang was one of the founders of Hong Kong's independent trade union confederation HKCTU 1990. She had already begun organizing homeworkers migrant workers. Today she is the Secretary General of the International Domestic Workers Federation, a trade union federation for domestics with member organizations in 70 countries.

Details

HONG KONG -

Excerpt in Swedish:

Hushållsanställda är en av världens största yrkesgrupper, men de saknar ofta de grundläggande rättigheter som andra anställda har.

– Alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt den här gruppens arbetsvillkor, men nu börjar det äntligen hända något, säger Elizabeth Tang, generalsekreterare i nybildade International Domestic Workers Federation, IDWF.

Den nya fackliga federationen för hembiträden har medlemsförbund som representerar alla världsdelar. Bara i Hong Kong arbetar över 300 000 migrantarbetare som hembiträden. Det är lika många i Singapore och ännu fler i Malaysia.

Hon berättar att indonesiska hembiträden ofta har en tuffare situation än de från Filippinerna. Indonesiskorna är som regel unga, kan bara begränsad engelska och vågar inte ta strid för sina rättig­heter på samma sätt.

Många kvinnor från Indonesien blir lurade av bemanningskontor. De tvingas skriva på olagliga anställningsavtal där de under det första året arbetar nästan utan lön för att betala av sin skuld till agenten.

Har situationen allmänt sett förbättrats för migrantarbetande hembiträden de senaste åren?

– Egentligen inte, anser Elizabeth Tang.

– Inom vissa områden har det blivit förbättringar men inom andra är det sämre, bland annat alltså för hemarbetande från Indonesien.

Read the original article in full: Hembiträden i alla länder förenar sig | Arbetet

Source: Lennart Johnsson/Arbetet

Story Type: News

Document Actions

blog comments powered by Disqus