You are here: Home / Affiliates / Asia Pacific / Philippines: United Domestic Workers of the Philippines (UNITED)
Philippines: United Domestic Workers of the Philippines (UNITED)

Philippines: United Domestic Workers of the Philippines (UNITED)

by Fish Ip published Apr 20, 2016 12:00 AM
Contributors: UNITED
UNITED is a national union of domestic workers in the Philippines. Local chapters are organized at barangay level nationwide.
Street Address 94 Scout Delgado, Laging Handa, Quezon City
Phone Number +63(02) 332-1434
Fax Number
Email [email protected]
Website https://www.facebook.com/United-Domestic-Workers-of-the-Philippines-923314427763219/?fref=ts
Type Trade Union
Number of Male Members 14
Number of Female Members 601
Members Pay Fees Check if members pay fees
Maintains Register of Fees Paid Maintains register of fees paid
Year Established 2015

Objectives

Objectives:
a. Maitatag ang isang nagkakaisa at demokratikong samahan ng mga manggagawa sa tahanan sa buong Pilipinas.
(To establish the united and democratic organization of domestic workers in the Philippines).

b. Mapalakas ang pagkakapatiran at pagtutulungan ng mga manggagawa sa tahanan.
(To strengthen the comradeship and solidarity of domestic workers).

c. Makapagtakda ng mga batas na nagsusulong ng disenteng trabaho at maayos na hanapbuhay tungo sa magandang kinabukasan ng mga manggagawa sa tahanan at kanilang mahal sa buhay.
(To established the law that promote decent work and good working condition towards the better future of the domestic workers and for their family.)

d. Maiangat ang kaalaman ng bawat kasapi para sa ikabubuti at ikalalago ng bawat isa at ng samahan.
(To ameliorate skills of every members so that they and the organization can benefit. )

Mission:
Isang Maunlad at nagsasariling unyon ng mga kasambahay na kinikilala sa buong mundo para sa isang lipunan na walang karahasan laban sa manggagawa ng tahanan at para sa kagalingang pang-ekonomiya at kultural kasama ang aming pamilya.

Vision:
Makapagtatag ng isang samahang magtatanggol at magsusulong ng aming mga karapatan, magtitiyak ng maayos naming kalagayan sa trabaho at magtatatguyod ng isang makatao at disenteng hanapbuhay para sa lahat ng manggagawa sa tahanan.

History

Labor Education and Research Network (LEARN) started organizing of domestic workers in Metro Manila in 2012. By the end of 2012, a savings cooperative (Damayan) was formed by 74 domestic workers.

The purpose of organizing of domestic workers at that time was to mobilize the domestic workers for the ratification by the Philippines of the ILO Convention 189 – Decent Work for Domestic Workers, and for the passage of the Kasambahay Bill into law. The first gathering of the domestic workers that were organized by LEARN was held in January 2013. The gathering was for the formation of a group of domestic workers to lobby for the signing into law of the Kasambahay Bill. From 2012 to the present, the informal association was already taking part in the Technical Working Group of the ILO for the Decent Work for Domestic Workers.

By the end of 2013, the informal association of the domestic workers grew with 273 members all over Metro Manila. LEARN, at this time, has started to organize local chapters in the villages or barangays.

LEARN, Allliance of Progressive Labor (ALP), and the Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa(SENTRO), have been instrumental in the formation of UNITED.

UNITED was formally launched as a national organization of domestic workers on the 26th of April, 2015, in Quezon City.

By January 2016, UNITED has the following chapters:

1. Murphy Domestic Workers Association- UNITED
2. Roxas Domestic Workers Association- UNITED
3. Samahan ng mga Manggagawasa Tahanan ng Payatas- UNITED
4. Veterans Domestic Workers Association- UNITED
5. San Dionisio, Paranaque Domestic Workers Association –UNITED
6. Samahan ng mga Nagkakaisang Manggagawa sa Tahanan ng Amparo-UNITED
7. Bagong Silangan Domestic Workers Association- UNITED
8. Tunasan Domestic Workers Association of Munitilupa- UNITED
9. Poblacion Domestic Workers Association of Muntilupa –UNITED
10. Amytiville Subdivision Domestic Workers Association- UNITED


 

Document Actions